Básen z Prahy

 

Básen z Prahy

Má lásko, vidíš
tu divokost
v ruzi, kterou jsme my

jejíz vune je vzdy
novými druhy oni,
jejíz smrt je naše
obetování

uprostred mesta,
jehoz oltárem je
tvá neprítomnost

kde sny odhalují
svá bremena, jejichz
shlédnutí je naše
umucení

All contents of this site © Finberg Books 2000-2004 by Michael Arthur Finberg