It's Ginger Smudge!


POLISH


Pierniczek Guziczek
Napisany przez Michael'a Arthur'a Finberg'a


1. Cze__, nazywam si_ Pierniczek Guziczek, a to jest mój pokój. Mieszkam tu razem ze swoimi wy_nionymi Cudakami.

2. Obrazek.

3. Lubicie Zielone Cudaki? Ja bardzo. S_ bardzo gadatliwe, wi_c ca_y czas co_ do mnie mówi_.

4. Cze__ Pierniczku, chcesz si_ z nami pobawi_?

5. Tak, zabawa sprawi, _e poczujesz si_ tak jak my.

6. A jak ju_ si_ tak poczujesz, to zobaczysz, _e to uczucie przep_ywa przez ciebie prosto do innych.

7. Zielone Cudaki s_ naprawd_ super.

8. Zawsze biegn_ do przodu i wiedz_ jak utrzyma_ równowag_, _eby si_ nie przewróci_.

9. Tak, Pierniczku!

back to Ginger Smudge!

 

All contents of this site © Finberg Books 2000-2004 by Michael Arthur Finberg and Heidi A. Green.

 
> HOME <